En minnesbok för att hylla SSHL’s ikoniska Aula

EINPRESSWIRE Press Release
En minnesbok som kommer att heta Minnen från vår Aula, planeras att ges ut för att hylla Sigtunaskolan Humanistiska Läroverkets (SSHL) ikoniska Aula, som tragiskt brann ned den 1 mars i år.

SSHL’s ikoniska Aula

En minnesbok planeras att ges ut för att hylla Sigtunaskolan Humanistiska Läroverkets (SSHL) ikoniska Aula, som tragiskt brann ned den 1 mars i år.

Alla vi som har anknytning till skolan känner samma bestörtning. Byggnaden har bidragit med många glada minnen och händelser och det är viktigt att vi hyllar dessa.”

— Liksom alla blev jag mycket upprörd av att höra om branden.

STOCKHOLM, SWEDEN, March 25, 2021 /EINPresswire.com/ — En minnesbok som kommer att heta Minnen från vår Aula, planeras att ges ut för att hylla Sigtunaskolan Humanistiska Läroverkets (SSHL) ikoniska Aula, som tragiskt brann ned den 1 mars i år.

Boken kommer att innehålla information om byggnadens historia med många personliga minnen från Aulan. Elever, fördettingar, personal och föräldrar på skolan bjuds in för att bidra med egna bilder och minnen som kommer att finnas online. Den tryckta versionen av boken kommer att innehålla utvalda bilder och minnen.

En Facebookgrupp har skapats: SSHL Aula: Minnen, som ett sätt att knyta an människor till projektet.

Carina Nilsson, Skolchef och VD, SSHL ”Jag är rörd av det enorma stöd och erbjudanden om hjälp som skolan har fått från så många både i Sverige och utomlands. Vi har förlorat vår älskade Aula men det är våra minnen som består. Vi är därför mycket tacksamma för Julian Stubbs initiativ att skapa boken “Minnen från vår Aula” tillsammans med sitt team på UP. Tillsammans hoppas vi fånga de många minnen från elever, alumner, föräldrar, personal och vad Aulan har betytt för Sigtuna och vår skola, vilket kommer att skapa ett varaktigt minne för oss alla. ”

Projektet är sponsrat och lett av den internationella Branding, Marketing och digitala byrån UP THERE, EVERYWHERE. Grundaren och VD:n Julian Stubbs har en son på skolan som tar studenten i år.

Julian Stubbs säger “Liksom alla blev jag mycket upprörd av att höra om branden. Alla vi som har anknytning till skolan känner samma bestörtning. Byggnaden har bidragit med många glada minnen och händelser och det är viktigt att vi hyllar dessa. Det är därför vi bestämde oss för att hjälpa till genom att skapa en bok som hyllar byggnaden och alla personliga minnen.”

Boken kommer att ges ut på både svenska och engelska. För att vara med och dela minnen gå med i Facebookgruppen eller skicka bilder och minnen till aula.memories@sshl.se .

Facebookgruppen om aulan
https://www.facebook.com/groups/sshlaulan

För mer information
Contact for SSHL:

Eva Nilsson Lindin
eva.nilsson.lindin@sshl.se
+46 (0)70 811 2031

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket SSHL – A home away from home
SSHL är en svensk internatskola med internationell prägel. Hos oss kan eleven läsa på svenskt högstadium och gymnasium, men även gå IB Middle Years Programme, IB Diploma och IB Career- related Programme. Vi välkomnar både internatelever och dagelever, samt erbjuder flera olika alternativ av internatboende.

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att erbjuda kvalitativ utbildning, både till internationella, utlandssvenska och hemma-svenska elever. På onsdagar och högtider bär eleverna skoluniform.

För oss är helheten viktig. Med enastående personal, fokus på individen och en sund studiemiljö skapar vi förutsättningar för goda studieresultat. Eleverna bor och studerar i en naturskön och trygg miljö. Här finns tillgång till en inspirerande och aktiv fritid i skolans idrotts- och fritidsverksamhet, med närhet till pittoreska Sigtuna, Arlanda flygplats och Stockholm.

SSHL drivs av Sigtuna Skolstiftelse med Sigtunastiftelsen och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse som huvudmän. Stiftelseformen medför att skolan inte är vinstdrivande.

OM UP THERE, EVERYWHERE
UP THERE, EVERYWHERE är världens första, globalt molnbaserad och full service, varumärke, marknadsföring och digitala byrå. UP arbetar i olika team runt om i världen med de senaste digitala verktygen och hjälper globala kunder med sina kommunikationsutmaningar på flera marknader. Byrån erbjuder kreativa och strategiska tjänster från marknadsundersökningar och analyser; varumärke, identitet och kommunikation; webbplats- och e-handelsutveckling; inbound marknadsföring, content och sociala medier; till filmer, webinarier och stora evenemang.

Idag har byrån Creative Hub-anläggningar i Stockholm, Uppsala, Hamburg, Zürich, Amsterdam, London, Guildford, New York och Shanghai.
UP grundades i Stockholm, Sverige i januari 2011 och har idag över 200 personer globalt.

ENGLISH VERSION

UP helping design book about iconic Swedish building

A commemorative book, to be called Aula Memories, is being planned to celebrate Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, SSHL’s, iconic Aula building, which tragically burnt down on March 1st, this year.

The book will combine some of the official history of the iconic building as well as capture people’s own individual memories from events that have been held in the Aula over the years. Past and present attendees and partners of the school are to be invited to contribute their own images and memories online. A number of these images would then be used in the final printed book.

A Facebook group has been created called SSHL Aula: Memories, as a way of connecting people to the project.

Carina Nilsson, Skolchef, SSHL, said ‘I am truly moved by the tremendous support and kind offers of help which the school has received from so many people, locally, in Sweden and abroad. We have sadly lost our beloved Aula but the memories the building held are what matters most. This is why we are grateful for Julian Stubbs’ initiative to create the SSHL Aula memory book with the help of his team at UP. Together, we hope to capture those many memories from students, alumni, parents, staff and what the SSHL Aula meant to Sigtuna and our community, which will create a lasting memory for us all.’

The creative work, design and writing is being sponsored and organised by international Branding, Marketing and Digital agency UP THERE, EVERYWHERE, based in Stockholm. The Founder and CEO, Julian Stubbs, has a son at the school, who is due to graduate this year.

Julian Stubbs said ‘Like everyone I was really saddened by the fire. All of us who have a connection with the school have had the same reaction. There have been so many happy memories and events held in Aulan it’s important we don’t just remember it for the fire. So we decided to help by creating a book commemorating the building, and people’s memories.’

The book will be in both Swedish and English. For your contributions please join the facebook group or send your pictures and memories via email to aula.memories@sshl.se .

The Aula Facebook group
https://www.facebook.com/groups/sshlaulan

Contact for UP:
Ronja Larsson, ronja-l@upthereeverywhere.com
M: +46 70 655 7479

Ronja Larsson
UP THERE, EVERYWHERE International AB
email us here