Síminn hf. – Reglubundin tilkynning um kaup á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun

Press Release

| Source: Síminn hf.

Í 32. viku 2021 keypti Síminn hf. 6.000.000 eigin hluti að kaupverði 70.575.000 kr. skv. sundurliðun hér á eftir:

Dagsetning Tími Keyptir hlutir Viðskiptaverð Kaupverð (kr.) Eigin hlutir eftir viðskipti
9.8.2021 10:10 1.500.000 11,630 17.445.000 110.359.967
11.8.2021 10:46 1.500.000 11,805 17.707.500 111.859.967
12.8.2021 09:42 1.500.000 11,790 17.685.000 113.359.967
13.8.2021 09:40 1.500.000 11,825 17.737.500 114.859.967
    6.000.000   70.575.000 114.859.967

Viðskiptin eru samkvæmt endurkaupaáætlun Símans sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 3. maí 2021. Endurkaup núna samkvæmt áætluninni munu að hámarki nema 1.000 milljónum króna. Endurkaupaáætlunin er í gildi í 18 mánuði frá síðasta aðalfundi, en þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagsins árið 2022, eða skemur ef skilyrði um hámarkskaup eru uppfyllt fyrir þann tíma.

Síminn átti 108.859.967 eigin hluti fyrir viðskiptin en á að þeim loknum 114.859.967 eða sem nemur 1,52% af útgefnum hlutum í félaginu.

Síminn hefur keypt samtals 84.000.000 eigin hluti samkvæmt áætluninni eða sem nemur 1,11% af útgefnum hlutum í félaginu og nemur heildarkaupverð þeirra 909.847.500 kr.

Endurkaupáætlunin er framkvæmd í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og II. kafla viðauka reglugerðar nr. 630/2005 um innherjaupplýsingar og markaðssvik.

Nánari upplýsingar veitir Davíð Scheving fjárfestatengill Símans í netfangi fjarfestatengsl@siminn.is.